Visa skriven av
Visa i
MISERATION - "Tragedy Has Spoken"
Lifeforce, Import, 2012

På sitt tredje album gör MISERATION en summering av tragedier i mänsklighetens historia. Det är naturligtvis inget som låter sig göras under loppet av dryga fyrtio minuter, men MISERATION lyckas ändå inbegripa en ansenlig mängd tragedier av varierad grad. De till och med snuddar vid de filosofiska spörsmålen kring självändamålet med tragedier och inte minst tragediernas innersta natur. Christian Älvstam (sång, INCAPACITY, QUEST OF AIDANCE, ex-SCAR SYMMETRY med flera) har tillsammans med Pär Johansson (SATARIEL, THE FEW AGAINST MANY) så vitt jag kan bedöma ändå lyckats få till ett tema som inte bara är spännande utan även, med viss möda, går att kombinera med brutal death metal. Till skillnad mot MISERATIONs två tidigare album – ”Your Demons – Their Angels” (2007) och ”The Mirroring Shadow” (2009) – har dödsmetallen på ”Tragedy Has Spoken” dels svärtats ner en hel del samt har en rad udda instrument inlemmats i musiken.

Folkmusikinstrument som den indiska harpan esraj och den persiska citran santur har använts men även såg, orgel, mandolin och piano har tillgripits för att krydda ljudbilden. Även mongolisk strupsång ingår som ett udda inslag. Den tjurrusning och aggressiva framtoning de två föregångarna presenterade har nu transformerats till en mer tillbakahållen, om än brutal, mogen och konstruktivt experimentell hållning gentemot en vanligtvis traditionsknuten genre. Det finns ett mer uttryckligt groove i låtstrukturerna och rytmsektionen har fått en tydligare roll i arrangemangen. Samtidigt som dödsmetallen tagit en vagt melodiös och samtidigt tekniskt finstilad inriktning har ”Tragedy Has Spoken” inte bara vågat sig på okonventionella instrument utan även nyttjat åttasträngade gitarrer för att fördjupa och bredda ljudbilden. Istället för att försöka överträffa sin tidigare brutalitet tar de ett nytt grepp och bryter av, för att istället höja ribban i utmaningen att skapa något utanför det förväntade. På ”Tragedy Has Spoken” visar MISERATION att de kan tänja på ramarna och ta ut svängarna med det väl inkörda konceptet death metal.

Av: Lars Ekenryd
Publicerad: 2012-06-11