Visa skriven av
Visa i
SAM DUNN - "Hårdrockens Historia"
Banger Films, Inc., Atlantic, 2012

TV-serien ”Hårdrockens Historia”, eller ”Metal Evolution” som den engelska titeln lyder, hade premiär den 3 januari i år och gick på SVT i inte mindre än elva avsnitt. Med hårdrockaren/antropologen Sam Dunn – som tillsammans med Scot McDafyen även ligger bakom ”Metal: A Headbanger’s Journey”, ”Flight 666”, ”Global Metal” och ”Rush: Beyond the Lighted Stage” – som reseledare genomförs en världsomspännande safari på jakt efter de yttringar och evolutionära steg hårdrocken tagit genom åren. Utgångspunkten är det omdiskuterade ”familjeträd” som först dök upp i ”Metal: A Headbanger’s Journey” och som på ett pedagogiskt vis visar hur komplex och svårdefinierad utvecklingen varit – allt från den hårdare rockens trevande ackord, de första yttringarna av metal och vidare till glam, NWOBHM och fram till modernare stilar som nu metal och progressiv metal. Dunn avverkar en lång rad genrer genom de elva avsnitten, med mer eller mindre bibehållen entusiasm. Vissa ämnen och stilgrepp penetrerar han med hull och hår medan andra ingår på nåder och som han själv inte minst erkänner sig skeptisk till, medan ytterligare andra inte annat än nämns i förbifarten. Jag tänker naturligtvis på det faktum att både death metal och black metal borde ha fått ett större utrymme i serien.

Det är uppenbart att det är utifrån Sam Dunns eget tycke och smak de olika avknoppningarna från hårdrockens stamträd fått tillbörligt utrymme i serien. Det märks inte minst i med vilken varierande grad iver de olika avsnitten förevisas. Oavsett om det handlar om thrash, NWOBHM, grunge eller nu metal är det dock hela tiden med skärpa och ackuratess Dunn presenterar det hela. Allt är oerhört välgjort och förberedelserna inför det nät av förgreningar som länkar genrer och stilyttringar samman är i det närmaste rigorösa. Dunn gör det inte heller lätt för sig genom att bara lyfta fram framträdande artister eller band som representanter för respektive genre; Han låter trådar löpa fritt, inte alltid med någon rak tidsaxel och kopplingar knyts kors och tvärs mellan vitt skilda artister. Att Dunn tillsammans med till exempel Bill Ward analyserar BLACK SABBATHs inneboende koppling till 30-talets swing och hur numera bortgångne Jon Lord (DEEP PURPLE) och Lemmy Kilmister (MOTÖRHEAD) hänvisar till bland andra Elvis och Little Richard som inspirationskällor ger extra tyngd åt produktionen.

För den som följde tv-serien på SVT i våras kommer det inte som någon nyhet att dessa över sju och en halv timma innehåller en blandning av intervjuer, liveklipp, musik plus en på gränsen till överdrivet stor del Sam Dunn, miljöbilder och transportsträckor. Huvuddelen utgörs dock av en väl genomgången hårdrockshistoria med djupdykningar i väl valda genrer och personporträtt men även i den avgörande utvecklingen inom instrument- och ljudteknik. Medverkande i programmet är i första hand namnkunniga band som IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, DEEP PURPLE, BLACK SABBATH, SLAYER, METALLICA, AT THE GATES, MOTÖRHEAD och ytterligare en lång rad akter och artister. Närmare åtta timmars speltid kan verka i fylligaste laget. Faktum är att det trots denna gedigna odyssé genom historien lämnar öppet för en uppföljare. Det finns mer att säga i ämnet och fler nedslag med fördjupningar att göra i denna rörelse som vuxit sig allt starkare med åren. Inte minst har hårdrock och metal vuxit i omfång med en explosionsartad ökning av antalet subgenres och crossovers sedan 90-talet och framåt. Inom detta nördiga fält finns det åtskilligt mer att gräva i och analysera ur ett socialantropologiskt perspektiv.

Av: Lars Ekenryd
Publicerad: 2012-08-10